Puisi Cinta Batak, Andung Ni Siboru Na Agoan Rongkap

Puisi Cinta Batak, Andung Ni Siboru Na Agoan Rongkap
Puisi Cinta Batak, Andung Ni Siboru Na Agoan Rongkap
Nunga nian naeng martopi langka ni parbagasonhi
Alai di ari ni ulaon naung nitolopan
Sidoli ndang patudu bohi
Ngolungki tarmali tondi

Rohangku sai marsungkun boasa ho ito doli mangose padan
Sungkun_sungkunna sahat tu saonari
Sahat tu bot ni ari_aringki
Sai mangullus soada maralus

Ahu ma i siboru na tinubuhon
Alai na so hea manghatubuhon
Na dijou dainang sian pinompar na so hea sorang
Na dijou ompungboru nang pe so marpahompu

Aha be lapatanna ahu marpangir
Pasuda_suda pati ni harambir
Ia soada ibana na mandok tu ahu: "Angur obukmu"
Aha be lapatanna ahu martapian
Pajengkar_jengkar pahean
Ia so adong ibana na manjouhon tu ahu: "Hasian..!"

Ahu ma i na mangiburu
Pabereng_bereng dongan satorbang ditogu_togu pahompu
Na dijabu hundul ngolngolan
Na dionan soada dongan

Tung unang ma ho margundokpong ale tondingku
Molo ditingki parborhathi soada na tarilu 
Molo ditingki i goar dohot ari hasosorangku ditariashon
Diuduti dohot pandohan: "Ndang hea marhamulian"

Ompung Mulajadi Nabolon, molo tung boi ma ahu marsungkun
Boasa ingkon songon on bagian
Mangolu soada na sinarihon
Monding soada na tininggalhon

Ito doli hasian
Boasa ho mangose padan?


Oleh: Panusunan Simanjuntak

Post a Comment for "Puisi Cinta Batak, Andung Ni Siboru Na Agoan Rongkap"